Công văn số 640/BCH-PCTT ngày 03/5/2019 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện về việc kiểm tra công tác PCTT&TKCN đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm 2019

03/05/2019

Xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google