Kế hoạch số 02/KH-ĐGS ngày 22/4/2019 của Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện giám sát việc quản lý các tuyến kênh và điều tiết nước phục vụ nhân dân sản xuất của Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Tam Đảo

30/04/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google