Công văn số 624/UBND-TNMT ngày 26/4/2019 của UBND huyện về việc xử lý diện tích dôi dư của một số đoạn đường sau khi cải tạo, nâng cấp, điều chỉnh hướng tuyến

26/04/2019

Xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google