Công văn số 611/UBND-KTHT ngày 25/4/2019 của UBND huyện về việc tăng cường thực hiện các nội dung đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, trật tự công cộng, hành lang an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2019 trên địa bàn thị trấn Tam Đảo

26/04/2019

Xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google