Công văn số 484/UBND-LĐTBXH ngày 04/4/2019 của UBND huyện vv t/h bàn giao dữ liệu gốc kết quả thông tin biến động và hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin quản lý nguồn cung lao động, tập huấn thu thập thông tin thị trường lao động, phần cung LĐ năm 2019

08/04/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google