Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 11/3/2019 của UBND huyện tổ chức Lễ đón nhận Bằng chứng nhạn Sọong Cô của người Snas Dìu được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

14/03/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google