Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của Chủ tịch UBND huyện về việc phân khối thi đua và Trưởng khối thi đua các đơn vị thuộc Huyện ủy, UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tam Đảo năm 2019

14/03/2019

Xem fle đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google