Công văn số 330/UBND-KTHT ngày 12/3/2019 của UBND huyện vv đề nghị kiểm tra, đề xuất ĐTXD hoàn trả đường GTNT thôn Sơn Đình, xã Đại Đình do đường cũ của thôn phải thu hồi đất để thực hiện dự án: Di chuyển các hộ dân thuộc phạm vi ranh giới Vườn Quốc gia

13/03/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google