Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của UBND huyện về việc thành lập Đội ứng phó nhanh để thực hiện các biện pháp ngăn chặn, phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi cấp huyện trên địa bàn huyện Tam Đảo

12/03/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google