Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 27/2/2019 của UBND huyện triển khai các bước để xây dựng Đề án thành lập 02 thị trấn Hợp Châu, Đại Đình thuộc huyện Tam Đảo

11/03/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google