Công văn số 297/UBND-KTHT ngày 07/3/2019 của UBND huyện về việc thu dọn vật liệu xây dựng, rác thải trong lòng lề đường công trình: Đường nối từ điểm giao Hợp Châu-Đồng Tĩnh đi Tỉnh lộ 302 Tây Thiên, huyện Tam Đảo tại thôn Bảo Phác, xã Hợp Châu

08/03/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google