Công văn số 157/UBND-TTr ngày 31/01/2019 về việc nắm tình hình và báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

01/02/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google