Công văn số 138/UBND-NNPTNT ngày 28/01/2019 của UBND huyện về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

30/01/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google