Công văn số 110/UBND-TNMT ngày 22/01/2019 của UBND huyện về việc rà soát số lượng, diện tích đất cần cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn huyện Tam Đảo

23/01/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google