Công văn số 01/ĐĐG-NTM ngày 04/01/2019 của Đoàn đánh giá NTM huyện về việc thực hiện nhiệm vụ đánh giá lại các xã đạt chuản NTM từ năm 2016 trở về trước

05/01/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google