Công văn số 06/UBND-VHTT ngày 03/01/2019 của UBND huyện về việc đồng ý chủ trương cho xây kè, đổ đất chống sạt lở phía sau và hệ thống tường rào bao loan bảo vệ di tích Đền trình (Đền Cả)

03/01/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google