Công văn số 2140/UBND-NN_PTNT ngày 28/12/2018 của UBND huyện về việc chỉ đạo phun khử trùng tiêu độc môi trường phòng, chống dịch tả lợn Châu phi

28/12/2018

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google