Công văn số 2121/UBND-VPĐP ngày 25/12/2018 của UBND huyện về việc yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ 19 tiêu chí dông thôn mới đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2016 trở về trước

26/12/2018

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google