Công văn số 1978/ĐĐG-NTM ngày 04/12/2018 của Đoàn đánh giá nông thôn mới huyện về việc triển khai nhiệm vụ đánh giá lại các xã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2016 trở về trước

05/12/2018

Xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google