Thông báo số 243/TB-UBND ngày 30/11/2018 của UBND huyện về việc lựa chọn tổ chức đấu giá đối với 77 ô đất tại khu đất đấu giá QDSĐ thôn Đồng Thành, xã Yên Dương, huyện Tam Đảo

03/12/2018

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google