Công văn số 1935/UBND-KTHT ngày 27/11/2018 của UBND huyện về việc điều chỉnh quy hoạch khu đất dịch vụ, đất tái định cư, đất đấu giá QSD đất tại khu Tân Tiến, xã Đạo Trù

28/11/2018

Xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google