Công văn số 1919/UBND-TNMT ngày 26/11/2018 của UBND huyện về việc tăng cường chỉ đạo, đôn đốc giải quyết, báo cáo tiến độ chính sách đất dịch vụ trên địa bàn huyện

28/11/2018

Xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google