Công văn số 1743/UBND-NNPTNT ngày 29/10/2018 của UBND huyện về việc tăng cường tổ chức thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin cho GSGC và phun khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 2 năm 2018

31/10/2018

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google