Công văn số 1691/UBND-KTHT ngày 22/10/2018 của UBND huyện về việc đề nghị điều chỉnh quy hoạch khu đất dịch vụ, đấu giá thôn Tây Sơn, xã Bồ Lý

24/10/2018

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google