Công văn số 1601/UBND-TNMT ngày 09/10/2018 của UBND huyện về việc chỉ đạo giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa II

10/10/2018

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google