Công văn số 1587/UBND-NNPTNT ngày 04/10/2018 của UBND huyện về việc tổng hợp,báo cáo kết quả phát triển kinh tế ngành nông nghiệp năm 2018, định hưởng phát triển năm 2019 trên địa bàn huyện Tam Đảo

08/10/2018

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google