Quyết định số 871/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND huyện về việc thành lập đoàn thẩm tra, xét công nhận xã Đạo Trù đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn huyện Tam Đảo

05/10/2018

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google