Công văn số 1271/UBND-BQL ngày 08/8/2018 của UBND huyện về việc tổ chức hội nghị xin ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp QL2B đoạn từ cầu Chân Suối (km13) đến Khu du lịch Tam Đảo 1

08/08/2018

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google