Công văn số 1085/UBND-VP ngày 05/7/2018 của UBND huyện về việc đồng ý về chủ trương cho Bệnh viện mắt quốc tế DND khám mắt nhân đạo và cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn huyện

09/07/2018

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google