Công văn số 770/UBND-KTHT ngày 16/5/2018 của UBND huyện tổ chức hội nghị thống nhất địa điểm Công ty TNHH Tân Phát Vượng đề nghị xin giao đền bù phần đất đề nghị xin giao để bù phần đất đã đã GPMB cho đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh

16/05/2018

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google