Huyện ủy Tam Đảo

21/02/2012

HUYỆN ỦY TAM ĐẢO

Địa chỉ: Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo
Điện thoại: 0211.3853842 - Fax: 0211.3539909 -
Email: 

 

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY


Bí thư: 

Điện thoại: 

Email:

Lĩnh vực phụ trách:


 

Lê Thái Phúc 

  0211.3853.838

 
phuclt-tamdao@vinhphuc.gov.vn

  Chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động của

  Huyện ủy huyện Tam Đảo.

 


Phó Bí thư Thường trực: 

Điện thoại: 

Email:

Lĩnh vực phụ trách:

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  Nguyễn Văn Đăng 

   0211.3853.836 

 dangnv-tamdao@vinhphuc.gov.vn

  Giúp Bí thư giải quyết công việc hàng ngày của

  đảng bộ.

  Nắm và chỉ đạo cụ thể về tư tưởng tổ chức cán bộ

   và công tác

  kiểm tra, Chỉ đạo hoạt động các ban của

  huyện ủy, MTTQ,

  các đoàn thể nhân dân và công tác dân vận,

  Trực tiếp chỉ đạo công tác của Văn phòng Huyện ủy.

  Thay mặt Bí thư khi đồng chí Bí thư đi vắng để giải

  quyết công việc của Đảng bộ.

 


Phó Bí thư: 

Điện thoại:  

Email:

Lĩnh vực phụ trách:


  Phạm Quang Nguyên 

  02113.537.999

  nguyenpq-tamdao@vinhphuc.gov.vn

  Chỉ đạo điều hành hoạt động của UBND huyện

 

I. VĂN PHÒNG

Điện thoại:

Chánh Văn phòng:

Phó Chánh Văn phòng:

Phó Chánh Văn phòng:

 

0211.3853.856

Trần Phú Phương

Vũ Lâm Bằng

Chu Văn Khánh

 

II. CÁC BAN ĐẢNG

 
1. BAN TỔ CHỨC  

Điện thoại:

Trưởng Ban:

Phó Trưởng Ban:

Phó Trưởng Ban:

0211.3853.854

Nguyễn Thành Chung

Nguyễn Mạnh Toàn

Lê Công Thành

 

2. BAN TUYÊN GIÁO

 

Điện thoại:

Trưởng Ban:

Phó Trưởng Ban:

0211.3853.837

Nguyễn Hồng Hiệp

Vũ Huy Cường

 

3. BAN DÂN VẬN

 

Điện thoại:

Phó Trưởng ban phụ trách:

 Phó Trưởng Ban:

0211.3853.833

Tạ Văn Trần

 Nguyễn Văn Út

 

4. ỦY BAN KIỂM TRA

 

Điện thoại:

Chủ nhiệm:

Phó Chủ nhiệm:

Ủy viên:

Ủy viên:

0211.3853.855

Trương Văn Lừu

Phạm Đình Nhân

Lưu Văn Hương

Đỗ Việt Hùng


III. MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

1. ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

Điện thoại:

Chủ tịch:

Phó Chủ tịch:

Phó Chủ tịch:

0211.3853.840

Triệu Thị Mai

Lê Duy Nguyên

Nguyễn Tiến Dũng

 

2. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

Điện thoại:

Chủ tịch:

Phó Chủ tịch:

0211.3853.839

Nguyễn Văn Diễn

Nguyễn Thị Xoan

 

3. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

Điện thoại:

Chủ tịch:

Phó Chủ tịch:

0211.3853.835

Phan Thị Kim Thành

Hoàng Bích Ngọc

 

4. HỘI NÔNG DÂN

Điện thoại:

Chủ tịch:

Phó Chủ tịch:

0211.3853.841

Chu Văn Sáu

Phùng Quang Huy

 

5.  HUYỆN ĐOÀN

 

Điện thoại:

Bí thư:

Phó Bí thư:

Phó Bí thư:

0211.3853.857

Lưu Nguyên Hà

Nguyễn Minh Tuân

Nguyễn Thị Chuyên

 

6. HỘI CỰU CHIẾN BINH

Điện thoại:

Chủ tịch:

Phó Chủ tịch thường trực

Phó Chủ tịch:

0211.3853.834

Phan Trần Đức

Nguyễn Thành Đô

Trần Quang Trung

 

IV. TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Điện thoại:

Giám đốc:

Phó Giám đốc:

0211.3896.279

Nguyễn Châu Phi

Lại Lâm Bình

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google