Thông báo kết quả xét tuyển kỳ thi tuyển dụng giáo viên mầm non đã qua thi tuyển và hợp đồng theo chỉ tiệu được HĐND tỉnh giao từ năm 2016 đến năm 2019 của huyện Tam Đảo

06/08/2020

Xem file đính kèm

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google