Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 09/7/2020 của UBND huyện về việc phê duyệt tài liệu ôn thi phỏng vấn đối với giáo viên mầm non đã qua thi tuyển và hợp đồng theo chỉ tiêu được HĐND tỉnh giao từ năm 2016 đến năm 2019 của huyện Tam Đảo

09/07/2020

Xem file đính kèm

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google