Tìm hiểu về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức đối với đối tượng là công chức 04/03/2020

Ngày 25/11/2019, Quốc hội ban hành Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức, trong đó có một số quy định mới đối với công chức như sau:

Tìm hiểu chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 04/03/2020

Ngày 08/10/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, theo đó có một số nội dung quy định như sau:

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào