TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ, THỦ TỤC VÀ TUYẾN TRÌNH KHEN THƯỞNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2013 21/04/2014

Thực hiện việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào xây dựng Nông thôn mới, UBND huyện đã ban hành văn bản hướng dẫn việc xét khen thưởng nông thôn mới năm 2013, trong đó có một số nội dung cụ thể về tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục và tuyến trình khen như sau:

VĨNH PHÚC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN 16/04/2014

Ngày 23/1/2014 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc. Quy định này nhằm quy định về nguyên tắc và các biện pháp, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc.

TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG TẠI CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI 16/04/2014

Ngày 23 tháng 11 năm 2009 Quốc hội thông qua Luật người Cao tuổi, Chính phủ có Nghị định số 06/2010/NĐ-CP và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có Thông tư số 17 ngày 15/5/2011 quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi như sau:

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ TỔ CHỨC ĐÓN NHẬN, TRAO TẶNG DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 07/04/2014

Ngày 29/10/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 145/2013/NĐ-CP quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài, cụ thể về nghi thức công bố, trao tặng và đón nhận khen thưởng như sau:

Tìm hiểu một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình 27/02/2014

Ngày 24/09/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 110/2013/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính (VPHC); hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi VPHC; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi VPHC trong một số lĩnh vực. Sau đây là một số quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình:

Tìm hiểu một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tư pháp 10/02/2014

Ngày 24/09/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 110/2013/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính (VPHC); hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi VPHC; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi VPHC trong các lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; có hiệu lực thi hành từ ngày 11/11/2013. Sau đây là một số quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực hành chính tư pháp; bao gồm: Chứng thực và hộ tịch.

Tìm hiểu chế độ ưu đãi đối với Thương binh, người hưởng chính sách như Thương binh 09/01/2014

Ngày 16 tháng 7 năm 2012, Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 sửu đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2013, theo đó:

Tìm hiểu chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 09/01/2014

Ngày 16 tháng 7 năm 2012, Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 sửu đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng theo đó:

Tìm hiểu một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng 08/01/2014

Ngày 09/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 120/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/11/2013; trong đó nêu rõ hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu. Sau đây là một số nội dung có liên quan trực tiếp đến công tác quân sự-quốc phòng trong phạm vi huyện.

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào