Quy định về sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục nầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo 02/11/2020

Ngày 25/8/2020 Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT. Theo đó, quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo như sau:

Cần thận trọng khi lựa chọn các phương thức thanh toán khi mua, bán hàng onlie 09/10/2020

Hiện nay mua hàng online, đặt hàng qua điện thoại đang khá phổ biến, đem lại nhiều tiện lợi cho người mua và người bán. Tuy nhiên, hình thức mua bán này cũng đem lại một số rủi ro cho người bán nếu khách đặt hàng rồi không nhận hàng khi được người bán giao hàng đến nhà, nơi làm việc…

NHỮNG VIỆC HIỆU TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP PHẢI CÔNG KHAI 26/06/2020

Ngày 19/5/2020, Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập, trong đó quy định những việc Hiệu trưởng cơ sở giáo dục công lập phải công khai như sau:

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào