Cần thận trọng khi lựa chọn các phương thức thanh toán khi mua, bán hàng onlie

09/10/2020

Hiện nay mua hàng online, đặt hàng qua điện thoại đang khá phổ biến, đem lại nhiều tiện lợi cho người mua và người bán. Tuy nhiên, hình thức mua bán này cũng đem lại một số rủi ro cho người bán nếu khách đặt hàng rồi không nhận hàng khi được người bán giao hàng đến nhà, nơi làm việc…

Xét về bản chất, khi người mua và người bán thực hiện việc đặt hàng đồng nghĩa với việc đây đã là một giao dịch dân sự.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 119 Bộ luật Dân sự năm 2015: “Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản”. Điều 116 Bộ luật dân sự nêu rõ: “Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”.

Từ những quy định trên, có thể thấy, việc đặt hàng dù thông qua lời nói, văn bản hay đặt hàng trên mạng thông qua các website trung gian hoặc ở ngay trang web của chính người bán hàng, nhãn hàng đó thì đều là ký kết hợp đồng.

Ngoài ra, nội dung hợp đồng nêu tại Điều 398 Bộ luật Dân sự năm 2015 có thể hoặc gồm các nội dung: đối tượng; số lượng; chất lượng; giá, phương thức thanh toán; thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng; quyền, nghĩa vụ của các bên; trách nhiệm do vi phạm hợp đồng…

Do đó, khi người mua đặt hàng nhưng không nhận hàng, không thanh toán tiền là đã vi phạm về trách nhiệm, nghĩa vụ phải thực hiện nêu trong hợp đồng, giao dịch dân sự.

 

Theo phân tích ở trên, có thể thấy hành vi đặt hàng nhưng không nhận hàng đã vi phạm nghĩa vụ của hợp đồng. Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ, Điều 360 Bộ luật Dân sự quy định: “Trường hợp có thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ gây ra thì bên có nghĩa vụ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác”.

Do đó, nếu người đặt hàng nhưng không nhận hàng mà gây thiệt hại thì bên đặt hàng phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra. Thiệt hại trong trường hợp này cụ thể là chi phí phát sinh do người mua không nhận hàng như: Chi phí kho bãi, bảo quản, vận chuyển hàng hóa…

Để được nhận tiền bồi thường thiệt hại, người bán hàng có thể gửi đơn khởi kiện đến Tòa án để yêu cầu đòi tiền bồi thường.

Ngoài ra, theo quy định của pháp luật hiện nay thì chưa có chế tài nào xử lý hành chính đối với người mua hàng nhung không nhận hàng. Đồng thời, đây chỉ là giao dịch dân sự nên không có căn cứ để quy trách nhiệm hình sự trong trường hợp này.

Nói tóm lại, pháp luật hiện nay chưa có quy định cụ thể để xử lý hành vi của người đặt mua hàng nhưng không nhận hàng khi được giao nên để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, người bán nên thận trọng và lựa chọn các phương thức thanh toán sao cho “có lợi” nhất với mình.

XUÂN SƠN – VKS tỉnh

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào