BỔ SUNG CÁC TRƯỜNG HỢP GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

21/02/2017

 

Ngày 26/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 332/2016/TT-BTC nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 76/2014/TT-BTC về tiền sử dụng đất (TSDĐ).

Theo đó, Điều 3 Thông tư số 332/2016/TT-BTC bổ sung khoản 3 Điều 14 Thông tư số 76/2014/TT-BTC quy định về việc giảm TSDĐ đối với dự án hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng QSDĐ gắn với hạ tầng như sau:

- Được giao đất từ ngày 27/12/2015 đến ngày 10/02/2017, thuộc đối tượng ưu đãi tại Nghị định 118/2015/NĐ-CP và có nộp hồ sơ xin giảm TSDĐ được hưởng ưu đãi theo quy định tại Thông tư76/2014/TT-BTC

 

 

- Giảm 50%  TSDĐ đối với dự án:

+ Thuộc địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; hoặc

+ Có vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, đã giải ngân ít nhất 6.000 tỷ đồng trong 03 năm từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư.

- Giảm 30% TSDĐ đối với dự án:

+ Thuộc địa bàn kinh tế xã hội khó khăn; hoặc

+Tại vùng nông thôn sử dụng ít nhất 500 lao động.

- Giảm 20% TSDĐ đối với dự án không thuộc 2 trường hợp liền kề nêu trên.

Thông tư 332/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/02/2017.

 

Vân Anh

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào