SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ GIÁ ĐẤT

21/02/2017

 

Ngày 06/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Theo đó, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 03/03/2017 và đã sửa đổi, bổ sung đối với 03 Nghị định, bao gồm: Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Nghị định 44/2014/NĐ-CP và Nghị định 47/2014/NĐ-CP.

 

Theo đó, bổ sung một số quy định mới về giá đất như:

- Giá đất trong khung giá đất, bảng giá đất đối với đất sử dụng có thời hạn được tính tương ứng với thời hạn sử dụng đất là 70 năm. 

- Giá đất phi nông nghiệp do cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng sử dụng; đất phi nông nghiệp khác sẽ được UBND tỉnh căn cứ giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ khu vực lân cận để xác định.

- Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê do Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức xác định.

Vân Anh

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào