Hộ nghèo được giảm 50% tiền sử dụng đất

25/08/2014

Đây là chủ trương của Chính phủ quy định Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, theo đó hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo( trừ các hộ ở địa bàn thuộc phạm vi đươc miễn tiền sử dụng đất) sẽ được giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất đang sử dụng hoặc khi được chuyển mục đích từ đất không phải là đất ở sang đất ở.

Nghị định này cũng quy định miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở trong các trường hợp như:

- Khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo, sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội hoặc nhà ở cho người phải di dời do thiên tai;

- Khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất không phải đất ở sang đất ở do tách hộ đối với đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở cho các hộ dân làng chài, dân sông trên sống nước, đầm phá di chuyển đến khu định cư đến các khu điểm tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch  và dự án dã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt .

- Miễn tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất được giao cho các hộ gia đình, cá nhân trong các cụm tuyến dân cư ngập lũ theo dự án được duyệt.

Hộ gia đình thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất không phải là đất ở sang đất ở, hoặc được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu. Đối với trường hợp người thuộc đối tượng được hưởng cả miễn và giảm tiền sử dụng đất thì được miễn tiền sử dụng đất. Trường hợp người thuộc đối tượng được giảm tiền sử dụng đất nhưng có nhiều giảm khác nhau thì được hưởng mức cao nhất.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014.

Nguyễn Thị Xuân Phương - Phó trường phòng TNMT

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào