Mức chuẩn mới để xác định trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với Cách mạng 03/07/2017

Ngày 06/6/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2017/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Nâng mức trợ cấp đối với người có công 19/06/2017

Ngày 06/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2017/NĐ-CP về mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Đơn giản hóa chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước 16/05/2017

Thủ tướng ban hành Quyết định 559/QĐ-TTg, ngày 24/4/2017 về phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”.

Dán và vẽ quảng cáo lên cột điện bị phạt 1-2 triệu đồng 16/05/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 28/2017/NĐ-CP, ngày 20/3/2017 về việc xử phạt hành chính về quyền tác giả, văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo. Nghị định này được sửa đổi, bổ sung từ Nghị định 131/2013 và Nghị định 158/2013 của Chính phủ, .

Ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch 16/05/2017

Ngày 02/3/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần đầu tiên ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch kèm theo Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL để áp dụng trên phạm vi cả nước.

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào