Thông báo thu hồi đất công trình: khu đất dịch vụ, đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu Đồng Vàng, thôn Nhân Lý, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh VP

19/11/2019

File đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google