Thông báo số 144/TB-UBND ngày 08/8/2019 của UBND huyện về việc lựa chọn tổ chức QSDĐ đối với 01 ô đất tại khu đất dịch vụ, giãn dân, TĐC và đấu giá QSDĐ tại xã Yên Dương, huyện Tam Đảo

09/08/2019
Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google