Tăng cường kiểm soát chặt chẽ địa bàn tới tổ liên gia để phòng, chống dịch trong tình hình mới

16/11/2021

Chiều ngày 16/11/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covi-19 huyện, Bí thứ Đảng ủy các xã, thị trấn về công tác phòng, chống dịch Covid trong tình hình thực hiện thích ứng linh hoạt, an toàn, hiệu quả. Đồng chí Lưu Đức Long - Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị .

 

Đồng chí Lưu Đức Long - Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 huyện tính đến thời điểm hiện tại, huyện Tam Đảo chưa ghi nhận ca nhiễm Covid – 19. Tuy nhiên huyện còn 16 F1, 20 F2 và 24 người trở về từ các tỉnh, thành phố có dịch đang trong thời gian chấp hành cách ly y tế. Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về thực hiện thích ứng linh hoạt, an toàn, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tam Đảo đã quyết liệt, chủ động, ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết các tình huống trên cơ sở các quy định của pháp luật và hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về phòng, chống dịch; UBND huyện triển khai kế hoạch về bảo vệ  “Vùng xanh, sạch về Covid” với mục tiêu “Huyện giữ huyện”, “xã giữ xã”, “cơ quan giữ cơ quan”, “thôn, tổ dân phố giữ thôn, tổ dân phố”, “Tổ liên gia giữ tổ liên gia”, “nhà giữ nhà”. Đến nay, 100% xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch “vùng xanh” và hầu hết các doanh nghiệp cũng xây dựng “vùng xanh” đảm bảo yêu cầu. Huyện đã bố trí thành lập trạm y tế lưu động và tổ chăm sóc người nhiễm Covid – 19 tại cộng đồng ở các xã, thị trấn; thành lập tủ thuốc và xét nghiệm nhanh tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh; bố trí 5 địa điểm cách ly tập trung quy mô 1.000 giường; trang bị trang thiết bị y tế tại cơ sở điều trị bệnh nhân Covid – 19 với quy mô 50 giường; lên phương án mua sắm, đầu tư trang thiết bị, vật tư y tế sẵn sàng điều trị bệnh nhân nhiễm Covid – 19 quy mô 120 giường…

Thực hiện thích ứng linh hoạt, an toàn trên địa bàn, với đặc thù là huyện du lịch, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch ở huyện cũng gặp không ít khó khăn. Đặc biệt một số địa phương, cơ quan còn có tư tưởng chủ quan trong công tác phòng, chống dịch. Do vậy để tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và mọi người dân về công tác phòng, chống dịch, BTV Huyện ủy yêu cầu các địa phương phải kiểm soát chặt chẽ địa bàn tới tổ liên gia tự quản không được để dịch phát sinh và lây lan ra diện rộng. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp trên địa bàn phải nắm chắc số lượng lao động của huyện đang học tập, công tác ngoài địa bàn; số lượng lái xe, phụ xe đường dài trên địa bàn để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch ở các cơ quan, đơn vị, địa phương tránh tư tưởng chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch. Thời gian kiểm tra xong trước tháng 11/2021. Đặc biệt các cơ sở giáo dục trên địa bàn phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, có giải pháp cụ thể với từng tình huống dịch nếu có phát sinh ở đơn vị. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện xây dựng phương án luyện tập về công tác phòng, chống dịch ở một số cơ quan, đơn vị nhất là các đơn vị có nguy cơ dịch xâm nhập cao. Các đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn tích cực, sát sao chỉ đạo hơn nữa đối với công tác phòng, chống dịch và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả của công tác phòng, chống dịch ở địa bàn quản lý, phụ trách. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp ở địa bàn có phương án siết chặt hơn nữa công tác phòng, chống dịch của các Tổ Covid cộng đồng, tổ liên gia Tự quản; tăng cường kiểm soát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch ở các đám cưới, đám tang, các hoạt động tập trung đông người như ngày lễ, ngày kỷ niệm. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện thành lập các đoàn tăng cường đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch ở các cơ quan, đơn vị, địa phương để nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức trong công tác phòng, chống dịch. Quyết tâm giữ cho Tam Đảo là vùng xanh, không phát sinh dịch Covid-19./.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google