THỰC HIỆN GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BHYT BAO GỒM CẢ CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ

08/05/2017

Thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC, từ ngày 01/3/2016 đã điều chỉnh trên 1.800 dịch vụ kỹ thuật với mức giá bao gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù.

Ngày 4/4/2017 Sở y tế Vĩnh Phúc đã có Công văn số 400/SYT-NVY gửi 9 huyện thị về việc thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bao gồm cả chi phí tiền lương, theo đó Tam Đảo là một trong 9 địa phương áp dụng thanh toán theo giá điều chỉnh gồm tiền lương trong đợt này áp dụng từ ngày 05/4/2017 quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC. Theo đó, sẽ thực hiện thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật theo giá mới có tiền lương từ thời điểm sau khi các cơ sở KCB cập nhật mức giá mới  vào phần mềm thanh toán chi phí KCB BHYT (không thực hiện hồi tố từ ngày 05/4/2017 đến thời điểm cơ sở KCB cập nhật giá có tiền lương); đối với người bệnh có thẻ BHYT đang có đợt điều trị nội trú hoặc ngoại trú mà vào viện trước ngày 05/4/2017 và ra viện sau ngày 05/4/2017 thì áp dụng mức giá khám chữa bệnh BHYT đang thực hiện (mức giá cao chi phí trực tiếp và phụ cấp đặc thù và chưa có chi phí tiền lương theo thông tư số 37/2015/TTLT-BYT-BTC cho đến khi người bệnh kết thúc đợt điều trị hoặc ra viện.

Tỷ trọng gia tăng chi phí khi áp dụng giá dịch vụ y tế đồng hạng bao gồm tiền lương nhân viên y tế chủ yếu là nhóm chi phí công khám và ngày giường là nhóm chi phí có tỷ lệ tăng cao nhất khi áp dụng mức giá có tiền lương, chỉ riêng công khám tỷ lệ giá có tiền lương tăng trên 5 lần, ngày giường tăng trên 4 lần so với giá áp dụng trên địa bàn tỉnh năm 2015; giá công khám và tiền giường so với thời điểm đang áp dụng từ 01/3/2016 đã bao gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù cụ thể: giá tiền công khám bệnh đối với bệnh viện hạng II tăng từ 15.000đ lên 35.000đ, bệnh viện hạng III tăng từ 10.000đ lên 31.000đ, bệnh viện hạng IV tăng từ 7.000đ lên 29.000đ; giá ngày giường nội khoa bệnh viện hạng II tăng từ 80.000đ lên 178.500đ, hạng III tăng từ 51.000đ lên 149.800đ, Bệnh viện hạng IV tăng từ 41.000đ lên 140.000đ.

Việc thực hiện mức giá dịch vụ y tế bao gồm tiền lương nhân viên y tế trước mắt chỉ áp dụng đối với người bệnh có thẻ BHYT. Theo đó, mức độ tác động đến người bệnh BHYT đặc biệt là các đối tượng chính sách xã hội, người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; người cận nghèo …về cơ bản là không bị ảnh hưởng vì các đối tượng đó đã được nhà nước mua thẻ hoặc hỗ trợ phần lớn để mua BHYT mà phần tăng thêm chủ yếu do BHXH thanh toán.

Nguyễn Thị Thu

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google