Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo tổ chức lớp tập huấn phòng chống thiên tai, lụt, bão cứu hộ, cứu nạn và cấp cứu đuối nước, điện giật năm 2016

19/07/2016

Mới đây, Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo tổ chức lớp tập huấn phòng chống thiên tai, lụt, bão cứu hộ, cứu nạn và cấp cứu đuối nước, điện giật năm 2016. Tham dự lớp tập huấn có 130 học viên là Đội phòng chống dịch cơ động của Trung tâm Y tế huyện, Trưởng trạm Y tế, cán bộ chuyên trách trạm Y tế xã, thị trấn và 106 nhân viên Y tế thôn bản trên địa bàn toàn huyện.

  

 

Lãnh đạo Trung tâm y tế huyện cung cấp kiến thức cơ bản về phòng chống thiên tai, lụt bão, cứu hộ, cứu nạn và cấp cứu đuối nước, điện giật trong buổi tập huấn

Tại lớp tập huấn, lãnh đạo Trung tâm y tế huyện đã cung cấp cho các học những kiến thức cơ bản, những kỹ năng cần thiết về công tác chuẩn bị trước mùa lụt, bão; xử lý nước ăn uống và VSMT khi ngập lụt và sau khi ngập; cấp cứu đuôi nước và điện giật.

 

Buổi tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cán bộ làm công tác chăm sóc, truyền thông giáo dục sức khỏe về công tác chuẩn bị trước mùa lụt, bão; xử lý nước ăn uống và VSMT khi ngập lụt và sau khi ngập; cấp cứu đuôi nước và điện giật năm 2016, góp phần đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

Nguyễn ThịThu - Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google