Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo tổ chức ký cam kết giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế

26/09/2019

Thực hiện Chỉ số 08/CT-BYT ngày 29/7/2019 của Bộ Y tế về Giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế; Ngày 24/9/2019, Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo tổ chức ký cam kết giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế. Tham gia ký cam kết có Ban giám đốc Trung tâm, các trưởng, phó khoa, phòng; trạm trưởng Trạm Y tế các xã, thị trấn.

Để giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế, Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo đã thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng nguồn, số lượng phát sinh chất thải nhựa tại Trung tâm; xây dựng kế hoạch và thực hiện ký cam kết về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế.

 

Lãnh đạo TTYT Tam Đảo ký cam kết với các trưởng, khoa phòng, TYT xã, thị trấn về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế.

Bản cam kết được ký với các nội dung: Tăng cường, đổi mới hình thức trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, viên chức, ngành y tế thay đổi thói quen sử dụng, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa; tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; khuyến khích sử dụng bao bì, túi đựng nhiều lần. Phong trào “Chống chất thải nhựa” trong khuôn viên Trung tâm, làm vệ sinh thu gom rác thải trên tuyến đường xung quanh trung tâm, chăm sóc và bảo vệ cây xanh. Đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh thay đổi hành vi sử dụng chất thải nhựa.

 

Trương Thị Thu Hương - Khoa YTCC-TTGDSK-TYTT huyện Tam Đảo

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google