Lịch công tác lãnh đạo huyện ủy

Tuần trước Tuần thứ 38 năm 2019
(Từ ngày: 16/09/2019 - Đến ngày: 22/09/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Phòng ban liên quan
Thứ hai 16/09/2019
07h - 11h30Giải quyết công việc tại cơ quanTrụ sở Huyện ủyBí thưVP
07h - 11h30Hội nghị giao ban tình hình thực hiện nhiệm vụ của các Ban Xây dựng Đảng, VPHU, MTTQ và các đoàn thể tuần 38Phòng họp số 1, trụ sở Huyện ủyPhó Bí thư Thường trực Huyện ủyVP
13h30 - 17hGiải quyết công việc tại cơ quanTrụ sở Huyện ủyThường trực Huyện ủyVP
Thứ ba 17/09/2019
07h - 11h30Làm việc với Hội Cựu chiến binh huyệnPhòng họp số 1, trụ sở Huyện ủyBí thưVP
07h - 17hGiải quyết công việc tại cơ quanTrụ sở Huyện ủyPhó Bí thư Thường trực Huyện ủyVP
13h30 - 17hĐi giám sát theo chương trình của Đoàn ĐBQH tỉnh tại UBND tỉnh Vĩnh PhúcBí thưVP
Thứ tư 18/09/2019
07h - 11h30Tiếp và làm việc với UBKT Tỉnh ủyPhòng họp số 1, trụ sở Huyện ủyThường trực Huyện ủyVP
13h30 - 17hGiải quyết công việc tại cơ quanTrụ sở Huyện ủyThường trực Huyện ủyVP
Thứ năm 19/09/2019
07h - 11h30Dự Hội nghị đối thoại với công nhân theo chương trình của Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh PhúcBí thưVP
07h - 17hGiải quyết công việc tại cơ quanTrụ sở Huyện ủyPhó Bí thư Thường trực Huyện ủyVP
13h30 - 17hDự họp Tỉnh ủyTrụ sở Tỉnh ủyBí thưVP
Thứ sáu 20/09/2019
07h - 11h30Họp Ban Thường vụ Huyện ủyPhòng họp số 1, trụ sở Huyện ủyThường trực Huyện ủyVP
13h30 - 17hHọp Thường trực Huyện ủyPhòng họp số 1, trụ sở Huyện ủyThường trực Huyện ủyVP
Thứ bảy 21/09/2019
Chủ nhật 22/09/2019