Lịch công tác lãnh đạo UBND huyện

Tuần trước Tuần thứ 9 năm 2020
(Từ ngày: 24/02/2020 - Đến ngày: 01/03/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Phòng ban liên quan
Thứ hai 24/02/2020
Thứ ba 25/02/2020
Thứ tư 26/02/2020
Thứ năm 27/02/2020
Thứ sáu 28/02/2020
Thứ bảy 29/02/2020
Chủ nhật 01/03/2020