Tam Đảo tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2/2015 đạt trên 94%(02/11/2015)

Để chủ động phòng chống dịch bệnh, ổn định sản xuất và phát triển chăn nuôi, thực hiện Kế hoạch của BCĐ huyện, từ ngày 25/9/2015, huyện Tam Đảo đã tăng cường chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi và phun khử trùng tiêu độc đợt 2 năm 2015.

Giáo dục và sự nghiệp trồng người(24/11/2015)

Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế. Do đó, sự nghiệp giáo dục - đào tạo với vị trí, vai trò của mình là phải đi trước một bước. Hơn bao giờ hết, trong giai đoạn hiện nay, việc chuẩn bị nhân tài, lực lượng lao động cho sự nghiệp CNH, HĐH, là sự đầu tư vừa cơ bản, vừa lâu dài, vừa cấp bách. Trước những đòi hỏi đó, vai trò của người thầy càng có ý nghĩa. Hơn lúc nào hết rất nặng nề và người thầy hơn ai hết hiểu rõ mình cần phải tạo dựng những phẩm chất và năng lực để tự khẳng định, nhằm cống nhiến nhiều hơn nữa cho Tổ quốc nói chung, sự nghiệp giáo dục - đào tạo nói riêng.
tìm kiếm
WebSite
Google