UBND huyện Tam Đảo triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017 (27/06/2017)

Sáng ngày 26/6/2017, UBND huyện đã tổ chức hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017. Đồng chí Lưu Đức Long – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Quý Dương – Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng, đơn vị chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Chuyển biến tích cực công tác gia đình trong những năm qua trên địa bàn huyện(27/06/2017)

Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách của trẻ em. Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc là góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của nhiều ban ngành, nhiều tổ chức xã hội và là trách nhiệm của mỗi công dân.
tìm kiếm
WebSite
Google