Tam Đảo tổ chức quán triệt các Nghị quyết, Kết luận của Huyện ủy (20/05/2022)

Sáng ngày 19/5/2022, Huyện ủy Tam Đảo tổ chức quán triệt các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025; các Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 cho toàn thể cán bô, đảng viên ở các chi, Đảng bộ trực thuộc theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu cấp huyện tới 13 điểm cầu trên địa bàn với tổng số cán bộ, đảng viên tham gia là 1.658 đồng chí. Dự và chỉ đạo hội nghị tại tại điểm cầu của huyện có đồng chí Nguyễn Thành Chung - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện, toàn thể cán bộ, Đảng viên thuộc khối Huyện ủy - UBND huyện.

Tam Đảo tổ chức quán triệt các Nghị quyết, Kết luận của Huyện ủy (18/05/2022)

Sáng ngày 19/5/2022, Huyện ủy Tam Đảo tổ chức quán triệt các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025; các Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 cho toàn thể cán bô, đảng viên ở các chi, Đảng bộ trực thuộc theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu cấp huyện tới 13 điểm cầu trên địa bàn với tổng số cán bộ, đảng viên tham gia là 1.658 đồng chí. Dự và chỉ đạo hội nghị tại tại điểm cầu của huyện có đồng chí Nguyễn Thành Chung - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện, toàn thể cán bộ, Đảng viên thuộc khối Huyện ủy - UBND huyện.

Xã Đạo Trù xuống đồng chuẩn bị sản xuất vụ xuân năm 2022(16/12/2021)

Cùng với các địa phương trong huyện, những ngày này, nông dân trên địa bàn xã Đạo Trù đang tích cực chuẩn bị giống, làm đất, nạo vét kênh mương, hồ chứa để sẵn sàng xuống giống vụ xuân, đảm bảo khung thời vụ tốt nhất.

Huyện Tam Đảo với việc xây dựng mô hình học tập và làm theo Bác (07/05/2022)

Trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Tam Đảo đã xây dựng được nhiều mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện đã đi vào nền nếp, có chiều sâu và sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhờ đó, hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã có những chuyển biến rõ nét.
tìm kiếm
WebSite
Google