Tam Đảo xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 (16/03/2018)

Chiều ngày 15/3/2018, Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới huyện đã tổ chức hội nghị đánh giá, bình xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Đồng chí Phạm Quang Nguyên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện chủ trì hội nghi. Cùng dự có đồng chí Lưu Đức Long – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Đăng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện.

Tam Đảo xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 (15/03/2018)

Chiều ngày 15/3/2018, Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới huyện đã tổ chức hội nghị đánh giá, bình xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Đồng chí Phạm Quang Nguyên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện chủ trì hội nghi. Cùng dự có đồng chí Lưu Đức Long – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Đăng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện.

Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tam Đảo thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai và chống bỏ lọt tội phạm(15/03/2018)

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm luôn là vấn đề được Nhà nước quan tâm, chú trọng. Bên cạnh đó, việc chống oan sai và chống bỏ lọt tội phạm là một nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan tư pháp trong việc đảm bảo quyền con người. Hậu quả của những vụ án oan không chỉ gây đau thương cho một cá nhân, một gia đình mà còn làm cho niềm tin của người dân vào công lý bị xói mòn, lung lay, đổ vỡ.
tìm kiếm
WebSite
Google