Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tam Đảo đồng hành cùng nhân dân xóa đói giảm nghèo(06/10/2016)

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện cùng với mục tiêu thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế của huyện.Trong những năm qua, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện luôn đóng vai trò chủ lực trong việc cho vay, đảm bảo an toàn, hiệu quả vốn tín dụng đầu tư phục vụ sản xuất, kinh doanh, giúp người dân khu vực nông thôn nâng cao chất lượng cuộc sống, vươn lên làm giàu.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Đảo khai mạc Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp huyện bậc giáo dục mầm non năm học 2016-2017(07/12/2016)

Mới đây, Phòng GD&ĐT huyện tổ chức khai mạc Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” bậc giáo dục mầm non cấp huyện, năm học 2016-2017. Tham dự hội thi có 85 giáo viên dạy giỏi tiêu biểu của 15/15 trường mầm non trên địa bàn huyện. Dự khai mạc có các đồng chí là lãnh đạo và cán bộ Phòng GD&ĐT huyện, Hiệu trưởng các trường mầm non trên địa bàn.
tìm kiếm
WebSite
Google