Thôn Sơn Phong xã Đại Đình thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (30/11/2015)

Thôn Sơn Phong xã Đại Đình có 238 hộ với 815 nhân khẩu, trong đó có 46 hộ dân tộc ít người. Nhân dân trong thôn đã phát huy được tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới, xóa đói, giảm nghèo, từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội, bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống.

Tam Đảo tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2/2015 đạt trên 94%(02/11/2015)

Để chủ động phòng chống dịch bệnh, ổn định sản xuất và phát triển chăn nuôi, thực hiện Kế hoạch của BCĐ huyện, từ ngày 25/9/2015, huyện Tam Đảo đã tăng cường chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi và phun khử trùng tiêu độc đợt 2 năm 2015.

Thôn Sơn Phong xã Đại Đình thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa(30/11/2015)

Thôn Sơn Phong xã Đại Đình có 238 hộ với 815 nhân khẩu, trong đó có 46 hộ dân tộc ít người. Nhân dân trong thôn đã phát huy được tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới, xóa đói, giảm nghèo, từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội, bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống.
tìm kiếm
WebSite
Google