Xã Hồ Sơn đưa cơ giới hóa vào thu hoạch lúa Xuân năm 2015(25/05/2015)

Đến thời điểm này, hơn 50% diện tích lúa xuân trên địa bàn xã Hồ Sơn đã được thu hoạch xong, trong điều kiện an toàn. Năm nay người nông dân rất phấn khởi vì lúa được mùa hơn so với những năm trước. Bên cạnh đó nông dân còn có một niềm vui khác, đó là việc thu hoạch lúa đã được các loại máy hiện đại làm thay.
Khách sạn - Nhà hàng
tìm kiếm
WebSite
Google