Hội Cựu chiến binh xã Yên Dương làm theo lời Bác(03/12/2014)

Phát huy truyền thống anh "Bộ đội cụ Hồ", Những năm qua, Hội cựu chiến binh xã Yên Dương, luôn tích cực tham gia công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, gương mẫu đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn.

Ban chỉ huy Quân sự xã Hợp Châu làm tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương(18/12/2014)

Xác định công tác quân sự quốc phòng địa phương là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc củng cố nền quốc phòng toàn dân và góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Những năm qua Cấp ủy, Chính quyền xã Hợp Châu đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quân sự quốc phòng địa phương.
Khách sạn - Nhà hàng
tìm kiếm
WebSite
Google